> Van midwinterhoornblazen tot zomerfeesten: Overijssel is rijk aan tradities. Tradities staan volop in de belangstelling sinds Nederland in 2012 het Unesco-verdrag over immaterieel erfgoed ondertekende. Dit verdrag stelt de dragers van de tradities en gebruiken centraal. Op deze website wordt vanuit lokale erfgoedgemeenschappen beschreven hoe jong en oud zich voor dit erfgoed sterk maakt.