Pinksterbruidjes Borne

“Komt u naar ons dansje kijken?”, vraagt een meisje aan de deur. Ze draagt een prachtig wit jurkje. Samen met een groep leeftijdsgenootjes van de Scouting maakt ze een rondedans op het grasveldje achter de kerk in het centrum van Borne.

Pinksterkroon Deventer

Je moet de locatie net weten te vinden. De speeltuin van de Zwolse wijk in Deventer neemt precies een bouwblok in beslag. Rondom liggen lage flats, portiekwoningen en rijtjeswoningen.

Ommer Paasbult

Een jaar of zestig geleden kleurde op Paasmaandag rond Ommen het nachtelijk duister op veel plekken rood door brandende paasvuren. Overal in Ommen en in de buurschappen werden paasvuren gehouden.

Pagina's