Molen in rouwstand

Molen De Vlijt in Marle is een stellingmolen uit 1887. Als er iemand in de buurschap komt te overlijden, dan wordt de molen in rouwstand gezet. De molentaal is een oud gebruik dat door de huidige molenaar in ere is hersteld.

Gruunmaken. 'Heb je een bezem?'

Evenals elders in de gemeente Olst–Wijhe is het in de buurschap Marle gebruikelijk om een ereboog te zetten als er een bruiloft wordt gevierd. De buurtbewoners die zijn uitgenodigd voor het feest, zetten meestal ook de boog.

Foto: Jan-Jaap Hovenkamp

Ophalen van de bruidegom met davul en zurna

Op 7 september 2013 wordt de oudste zoon van de familie Örskiran opgehaald uit zijn ouderlijk huis in de Thorbeckestraat door muzikanten die de davul en zurna bespelen.

Sluiten van de rechterluiken

Naast de Nederlands Hervormde Kerk van Welsum bevindt zich de aula. De koster sluit de rechterluiken van "’t Gebouw" als hier een overledene ligt opgebaard.

Boogzetten

Bij huwelijken en jubilea wordt in de buurtschap Elshof een ereboog gezet, als het bruidspaar dit tenminste wil. Tevoren wordt de boog door de mannen getimmerd en bekleed met groene takken.

Punterhuwelijk Giethoorn

De benaming punterhuwelijk is in zwang gekomen na de gemeentelijke herindeling van Giethoorn met enkele buurgemeenten tot Brederwiede in 1973. Vóór die tijd werd het gewoon een trouwerij per boot genoemd.

Levensloop- en seizoenrituelen

Waren de rituelen rond geboorten, huwelijk en overlijden vroeger ingebed in de traditionele noaberschop van het platteland, in de latere industriestad Enschede werden het de familieleden en buurtgenoten, die zich hier druk om maakten.