Heemtuin Veermans Hof IJsselflora

Gemeente: 
Locatie: 
Wijhe

Jan Veerman (1932) is een bekende Wijhenaar. Hij schreef een groot aantal boeken over Wijhe en was tot 1989 hoofd van de Tellegenschool. In 1971 nam hij het initiatief tot de aanleg van de heemtuin "IJsselflora".

Voor de bulldozers uit
Als jongen kwam Jan Veerman al graag in het rivierduingebied Fortmond om wilde planten te zoeken. Door de dijkverzwaringen van de IJssel in de jaren '60 gingen veel groeiplaatsen van bijzondere, inheemse plantensoorten verloren. Planten als weidesalie, wilde averuit, geelhartje en tripmadam dreigden te verdwijnen. Jan Veerman probeerde ze te redden, soms zelfs voor de bulldozers en graafmachines uit. De bedreigde planten kregen een plekje in zijn kleine tuin aan de Langstraat.

Bewonderen en beschermen
In 1971 hoorde Jan Veerman van burgemeester Tellegen dat er een stuk grond vrij zou komen achter verzorgingshuis Het Weijtendaal; een mooie plek voor de aanleg van een heemtuin. Samen met de eerder door hem opgerichte natuurvriendenvereniging De Grutto en geholpen door leerlingen van zijn school legde Jan hier de heemtuin "IJsselflora" aan. Zo’n driehonderd door hem verzamelde wilde planten zijn er te bewonderen en daarmee wordt de flora van de IJsselstreek tegelijkertijd beschermd. Niet iedereen was overtuigd van het nut van deze onderneming, vertelt Jan Veerman in zijn biografie. Tijdens de aanleg van de tuin plaatste een oudere Wijhenaar de opmerking: "’t Is toch zunde meester, daor ko’j heel wat eerpels op verbouw’n!"

Veermans Hof
De heemtuin is het landschap rond de IJsseldijk in miniatuur en bestaat uit verschillende hoekjes. Er is een dijkhelling met dijkflora, een slootkant, een stukje akker, een bos- en stinzengedeelte en een rivierduin. In het oog springend is het Vrome Hoekje, met planten als lieve vrouwebedstro, roomse kervel en rozenkransje. In een interview vertelt Jan Veerman dat dit eerst het Roomse Hoekje heette, maar omdat hij "geen gedonder met de protestanten" wilde, veranderde hij de naam in het Vrome Hoekje. In 1991 kwam de heemtuin in beheer van IVN-afdeling De Grutto. Vijf jaar later bestond de tuin 25 jaar en dat jubileum werd gevierd door de naam uit te breiden met "Veermans Hof", als eerbetoon aan de initiatiefnemer.

Hek altijd open
Het onderhoud is tegenwoordig in handen van vrijwilligers van het IVN. Tussen 15 maart en 15 oktober worden er regelmatig rondleidingen verzorgd. Maar het hek staat altijd open en iedereen is welkom om de tuin op eigen gelegenheid te bezoeken. Jan Veerman is niet alleen een groot liefhebber van natuur, maar ook van filosofie. Langs de paden in Veermans Hof heeft hij een aantal bordjes laten plaatsen met mooie spreuken en wijze gedachten waarmee een wandeling door de heemtuin tot een waar moment van bezinning wordt.

Auteur: 
Geertje van Os
Zie verder: 

J. Bergevoet, In gesprek met een bijzondere Wijhenaar (Wijhe 2006).

M. Schippers, Jan Veerman. Biografie (Wijhe 2011) 49-54.

Website IVN-afdeling De Grutto: http://ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst