Oneto Kleindierenshow

Gemeente: 
Locatie: 
Twentehallen
Wanneer: 
2e weekend van december

Al 60 jaar wordt in Enschede de Oneto kleindierenshow georganiseerd. Tal van zeldzame rassen kippen, duiven, eenden, parkieten en andere tropische siervogels, alsook fazanten, roofvogels, konijnen en cavia's worden door hun eigenaren bijeengebracht om te worden verkocht en om mee te dingen naar de te verdelen prijzen. De duizenden toegestroomde bezoekers genieten zichtbaar en wisselen in alle gemoedelijkheid vele wetenswaardigheden uit over hun gezamenlijke hobby. Op gezette tijden wordt het onophoudelijk gekakel van de duizenden vogels overstemd door de geluidsinstallatie, als aandacht wordt gevraagd voor één van de prijsuitreikingen. De bekroonde dieren zijn tijdens de gehele show te bewonderen en zijn makkelijk te herkennen aan de vaantjes, die op hun kooien prijken. Voor kinderen zijn er speciale voorzieningen, waaronder een hoek met geiten en donzige, pasgeboren kuikens, die onder toezicht in de hand genomen mogen worden.

Lange voorgeschiedenis
De Vereniging Oneto werd in 1953 opgericht om bestaande lokale verenigingen samen te brengen en exposities te organiseren. Nog altijd maken zo'n 25 lokale verenigingen van fokkers en dierenhouders deel uit van de Vereniging Oneto. De Oneto had historische voorlopers in de Twentsche Pluimveeclub, waarvan vanaf 1894 veel fabrikanten en andere notabelen lid van waren, en de iets later opgerichte Pluimveevereniging Enschede en Lonneker, wat een volksvereniging was. In 1931 fuseerden beide verenigingen in de Twentsche Pluimveeclub Enschede en Lonneker. Deze club organiseerde al kleine tentoonstellingen, die tot dan toe alleen in het westen van het land plaatsvonden. Met de komst van de Oneto werden de tentoonstellingen veel groter. De eerste 30 jaar vonden de tentoonstellingen plaats in de Diekmanhallen, de afgelopen 30 jaar zijn de Twentehallen de vaste plek geweest. De Oneto wordt georganiseerd door een leger van 150 vrijwilligers en trekt jaarlijks 3.000 bezoekers.

Levend erfgoed
De organisatoren van de Oneto zien de geëxposeerde dieren niet louter als kleindieren, maar ook als levend cultureel erfgoed. Sommige dierenrassen zijn al zo oud dat ze ook staan afgebeeld op 17de eeuwse schilderijen. De liefhebbers die aan de Oneto verbonden zijn dragen daarmee bij aan het instandhouden van oude en zeldzame dierenrassen, die nauw verbonden zijn met de geschiedenis van de Nederlandse landbouw in het algemeen en die van deze regio in het bijzonder. De liefhebbers zijn echter ook met de toekomst bezig. Waar de één werkt aan het volgens standaardbeschrijvingen in stand houden van oude rassen, daar zijn anderen juist bezig om nieuwe rassen en kleurslagen te ontwikkelen. Dit betekent niet dat iedereen maar wat kan uitproberen. De Oneto verzorgt bijvoorbeeld ook cursussen in het verzorgen en huisvesten van dieren. De Oneto kleindierenshow is het moment voor alle liefhebbers om te zien of zij goed bezig zijn. Deskundige keurmeesters letten op alles en geven naast hun oordeel ook advies. De Oneto onderhoudt ook contacten met onder meer de Landbouwuniversiteit Wageningen en met de Stichting Zeldzame Huisdierenrassen, die eveneens in Wageningen gehuisvest is.

Auteur: 
Siebe Rossel