Indische Nederlanders

Gemeente: 

Indische Nederlanders zijn geboren in de voormalige kolonie Nederlands-Indië of zijn nazaten daarvan. Tussen 1945 en 1965 migreerden 300.000 Indische Nederlanders naar Nederland, omdat er voor hen geen plaats meer was in de voormalige kolonie, die zich na de Japanse capitulatie op 15 augustus 1945 ook vrijmaakte van Nederland. Zoals alle vluchtelingen die huis en haard moeten verlaten, namen ook de Indische Nederlanders hun cultuur, herinneringen en ervaringen mee. Deze cultuur moet mondeling worden overgedragen wil zij behouden blijven, maar voor de eerste generatie Indische Nederlanders gold vooral, dat zij zich in Nederland moesten aanpassen. Over het achtergelaten moederland, de eigen cultuur, de herinneringen en ervaringen werd weinig gesproken. Er was geen begrip voor en vaak waren de herinneringen ook pijnlijk. Toch hebben Indische Nederlanders van de tweede en derde generatie ook in meer of mindere mate het gevoel Indisch te zijn. Vroeg of laat stellen zij zich de vraag, wat het betekent om naast Nederlander ook Indisch te zijn. Als zij op zoek gaan naar hun wortels, blijkt veel vergeten en weinig vastgelegd te zijn.

Nasi Idjo
Om aan die vraag tegemoet te komen is in de periode 2003 - 2014 in Enschede de stichting Nasi Idjo opgericht. Letterlijk betekent dit "groene rijst", ofwel de cultuur (rijst) die aan de nieuwe generatie moet worden overgegeven. De stichting probeert verhalen, herinneringen en belevingen bespreekbaar te maken en vast te leggen en de communicatie tussen de generaties Indische Nederlanders en met andere Nederlanders te bevorderen. Nasi Idjo heeft onder meer belangrijk werk verricht met het project Aanpassen! Hierbij zijn drie generaties gevraagd naar hun ervaringen, belevingen en herinneringen. Voor het eerste werden tal van verhalen opgetekend, die werden gepresenteerd in een boek, een dvd en een reizende tentoonstelling. De expositie Aanpassen! reist nog steeds door het land en heeft onder meer gestaan in TwentseWelle, Museum Volkenkunde Leiden en de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Het boek Aanpassen! was al snel uitverkocht en is inmiddels herdrukt.

Auteur: 
Siebe Rossel