Speeltuin Blekkerhoek

Gemeente: 
Locatie: 
Ceintuurbaan 26c
Wanneer: 
maandag- tot en met zaterdagmiddag

De speeltuinvereniging Blekkerhoek in Raalte dankt zijn naam aan de woonwijk waarin de speeltuin sinds de start is gevestigd, de woonwijk Blekkerhoek. Dat is een een typisch naoorlogse grote woonwijk, op loopafstand van het centrum van Raalte. De vereniging is statutair opgericht op 20 april 1972 en heeft als doel in feite nog steeds de omschrijving zoals die in de oorspronkelijke statuten is opgenomen: "De vereniging stelt zich ten doel de gezonde drang tot beweging, die in kinderen leeft, in goede banen te leiden door hen nuttige en aangename bezigheden te verschaffen."

Initiatief burgemeester
De oprichting vond plaats op persoonlijk initiatief van de toenmalige burgemeester Ganzenboom. Hij wilde iets doen voor de jeugd in de nieuwe woonwijk. Die jeugd zocht een eigen speelplek in perken en plantsoenen en daarbij werd schade aangericht aan onder meer de groenvoorziening. De burgemeester gaf persoonlijk aan de twee -in de wijk Blekkerhoek wonende- agenten van de gemeentepolitie opdracht om met een voorstel te komen voor het inrichten van een speeltuin in de wijk en voor het oprichten van een vereniging daarvoor.

Breed bereik
De vereniging heeft leden en donateurs en is al lang niet meer specifiek bestemd voor de kinderen uit de woonwijk Blekkerhoek. Alle kinderen uit heel Raalte en omgeving kunnen er spelen en het lidmaatschap is niet gebonden aan het woonadres. Het grote aantal leden/donateurs (ruim 600) is een afspiegeling van draagvlak en sympathie die de speeltuinvereniging niet alleen in de woonwijk Blekkerhoek maar in heel Raalte en omgeving heeft.

Organisatie
De vereniging heeft een enthousiast en relatief jong bestuur, dat voor toezicht en onderhoud wordt geholpen door vrijwilligers. De vereniging beschikt over een eigen verenigingsgebouw ('Spoorzicht'), met diverse lokalen, een keuken, een bar, een bestuurs-/materiaalkamer en een toilettengroep met invalide-toilet. Een ruimte in het gebouw wordt verhuurd aan de Speel-O-Theek Salland, die van hieruit materiaal en speelgoed uitleent. De vereniging heeft een eigen website (www.blekkerhoek.nl).

Veel activiteiten
De speeltuin is van maandag tot en met zaterdag elke middag geopend in de periode van eind april tot begin oktober en tijdens de herfstvakantie. In mei en juni bezoeken veel lagere klassen van scholen uit Raalte en omgeving de speeltuin voor hun jaarlijkse 'schoolreisje'. Ook de Stichting Kinderopvang Raalte maakt gebruik van de faciliteiten. Er wordt bewust geen WiFi beschikbaar gesteld omdat daarmee het ouderwetse buitenspelen wordt geblokkeerd/belemmerd. Naast het openstellen van de speeltuin organiseert de vereniging ook allerlei andere activiteiten voor kinderen. Voorbeelden daarvan zijn: kinder-bingo, kinder-halloween, paaseieren zoeken, pyama-disco, kampeerweekend op het speeltuincomplex, enz.

Bij de tijd
De speeltuinvereniging gaat met zijn tijd mee. Er worden regelmatig nieuwe speeltoestellen aangeschaft of zelf vervaardigd. De speeltoestellen hebben een perfecte staat van onderhoud. Er is een terras met zitjes voor ouders/verzorgers en er is koffie, thee, limonade, snoep, chips, ijs, e.d. te koop. Er zijn ook buitentoiletten en er is een overdekte gelegenheid om de handen te kunnen wassen. Niet alleen gezelligheid maar ook veiligheid is binnen de vereniging een belangrijk item. Er is zeer veel aandacht voor de veiligheid van de spelende kinderen en andere bezoekers. De inrichting van de speeltuin en de plaatsing van de speeltoestellen is zodanig dat de allerkleinsten een eigen deel van het terrein hebben. Op beide delen van de speeltuin is goed (toe-)zicht vanaf het terras. Uiteraard is altijd een uitgebreide EHBO-koffer beschikbaar. Dat de vereniging daarbij ook maatschappelijk geëngageerd is blijkt mede uit het feit dat thans met de Zorggroep Raalte gesprekken worden gevoerd over het (op therapeutische basis) betrekken van ouderen bij de spelende kinderen.

Auteur: 
Gert van Leeuwen
Zie verder: 

Website speeltuinvereniging Blekkerhoek: www.blekkerhoek.nl