Slipjacht Luttenberg

Gemeente: 
Locatie: 
Luttenberg
Wanneer: 
Voorjaar

De Jachtvereniging Soestdijk heeft in het voorjaar van 2015 voor de 38e keer haar jaarlijkse slipjacht gehouden in het Overijsselse Luttenberg. De slipjacht in Luttenberg bestaat uit drie runs van ongeveer 6 kilometer waarna een pauze wordt ingelast voor hond en paard. Na de tweede run wordt een sherrystop gehouden. Aan het eind van iedere slipjacht is de ‘kill’, hier krijgt de meute een koeienpens als vervanging voor het bejaagde ‘prooi’.

Achtergrond
De jacht met paarden en een meute honden komt oorspronkelijk uit Frankrijk, maar de slipjacht zoals die in Luttenberg wordt gehouden, vertoont meer gelijkenis met foxhunting zoals dat sinds het midden van de 18de eeuw in Engeland wordt bedreven. Belangrijk verschil met het Engelse gebruik is dat er bij de slipjacht niet op dieren gejaagd wordt maar door de meute en volgers slechts een geurspoor wordt gevolgd.

Organisatie
Nadat de datum van de slipjacht met manege Luttenberg is afgesproken worden voorafgaand aan de slipjacht, doorgangen in de route open en herkenbaar gemaakt die na afloop ook weer worden gesloten. Bezitters van honden en schapen worden vooraf geïnformeerd over de slipjacht.
Er bestaat een duidelijke taakverdeling tussen de deelnemers. De Master is verantwoordelijk dat de meute gedisciplineerd is en goed jaagt. De Huntsman is in dienst van Jachtvereniging Soestdijk, en verantwoordelijk voor de verzorging en training van de meute. De Whippers-in assisteren de Huntsman bij de training en tijdens de slipjacht. Master, Huntsman en Whippers-in vormen gezamenlijk de equipage. De Fieldmaster is op de jachtdag de gastheer namens de vereniging en is tijdens de slipjacht verantwoordelijk voor de gedragingen in het veld.

De slipjacht in Luttenberg
Voor de slipjacht wordt een geurspoor getrokken met lappen besprenkeld met geurstoffen. Het verzamelpunt is manege Luttenberg aan de Looweg en er wordt gestart vanaf de Zandkuil aan de Butzelaarsstraat. De eerste run gaat door glooiende weilanden en over sloten via de Bergweg en de Blikweg naar de Holteveenseweg waar de eerste stop plaats vindt.
De tweede run eindigt in de regel aan de Schanebroeksweg, waar de sherrystop wordt gehouden. De derde run heeft als eindpunt manege Luttenberg aan de Looweg. Een bijzonder onderdeel van de slipjacht is het ‘Corps des Sonneurs’ de jachthoornblazers die slipjachten en andere evenementen muzikaal opluisteren.

Auteur: 
Frits Offenberg
Zie verder: 

Website Jachtvereniging Soestdijk, www.jachtverenigingsoestdijk.nl