Informatiebijeenkomst immaterieel erfgoed op 23 november

Een dag over tradities en gebruiken in Overijssel. Voor een ieder die zich inzet voor het niet-tastbare erfgoed in zijn omgeving. Met aansprekende voorbeelden, een oogstrelende website en nuttige tips over mogelijke plaatsing op de nationale inventaris van immaterieel erfgoed. Dat is de bedoeling van de informatiebijeenkomst op zaterdag 23 november in het vernieuwde Buitencentrum van de Sallandse Heuvelrug te Nijverdal.

Overijssel is rijk aan bijzondere tradities. Dat blijkt uit een inventarisatie van immaterieel erfgoed in de provincie Overijssel door Stichting IJsselacademie. Deze verkenning vindt plaats naar aanleiding van de UNESCO conventie voor immaterieel erfgoed, die Nederland afgelopen jaar heeft ondertekend.
Vier onderzoekers brengen samen met een veelvoud aan historische verenigingen provincie breed allerlei feesten, evenementen, dagelijkse gebruiken en ambachten in kaart. Het gaat niet alleen om het eigen karakter van een specifieke traditie, maar vooral ook wie zich daarmee bezig houden en op welke problemen zij in de praktijk stuiten.
Op zaterdag 23 november worden de eerste resultaten van de inventarisatie bekend gemaakt. Dat gebeurt door lancering van een website waarop de tradities zijn geplaatst. De site is een nieuwe loot aan de stam van het digitale platform MijnStadMijnDorp van projectpartner Historisch Centrum Overijssel.
Tijdens de bijeenkomst zal door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed ook uitgebreid stilgestaan worden bij de mogelijkheden om tradities aan te melden voor de nationale inventaris van immaterieel erfgoed.
Alle cultuurhistorische verenigingen én gemeenschappen achter het immaterieel erfgoed zijn van harte welkom op deze inspirerende dag. Voor aanmelding en nadere gegevens neem contact op via: info@ijsselacademie.nl