Ophalen van de bruidegom met davul en zurna

Gemeente: 
Locatie: 
Olst
Wanneer: 
Bij Turkse bruiloften

Op 7 september 2013 wordt de oudste zoon van de familie Örskiran opgehaald uit zijn ouderlijk huis in de Thorbeckestraat door muzikanten die de davul en zurna bespelen. Deze trommel en trompet zijn traditioneel Turkse muziekinstrumenten die worden bespeeld tijdens bruiloften. Het is vroeg in de middag en bruidegom Hassan komt met zijn familie en gasten naar buiten. Het hele gezelschap danst samen op straat. De muziek is zo luid dat het niemand in de straat kan ontgaan en iedereen is welkom om te komen kijken, mee te dansen en een klein hapje te nuttigen. Even later vertrekt de bruidegom met de muzikanten, zijn familie en gasten naar het huis van zijn bruid in Eerbeek.

In Olst woont een Turkse gemeenschap waarvan de eerste generatie begin jaren zeventig als gastarbeider in de vleesindustrie kwam werken. De Turkse migranten uit Olst zijn vrijwel allemaal afkomstig uit de regio Gaziantep, niet ver van de grens met Syrië. Ook de derde generatie trouwt nog op dezelfde wijze als op het Turkse platteland. Nog zo'n kleine 200 inwoners van Olst zijn van Turkse afkomst. Van de eerste generatie is vrijwel iedereen teruggekeerd naar Turkije, of overleden.

Auteur: 
Geertje van Os