Ommer dialect

Gemeente: 
Locatie: 
Ommen

Behoud van Ommer cultuur, taal, gewoonten, gebruiken en tradities, daarvoor maken "Ommer" die generatieslang geworteld zijn in Ommen zich sterk. Dat deze "Oll Ommer" hier veel waarde aan hechten blijkt wel uit het bestaan van een vereniging die zich hier officieel en met verve voor inzet: "De Gemienschop van Oll Ommer". De streektaal is daarbij een belangrijk speerpunt.

Oprichting "Gemienschop van Oll Ommer"
Op 11 april 1951 is de "Gemienschop van Oll Ommer" opgericht. Aanleiding voor de oprichting was een onbevredigend gevoel dat geboren en getogen Ommenaren overhielden aan een vergadering in maart 1948 omtrent de feestelijkheden van het 700-jarig bestaan van Ommen. Ze vonden dat de inbreng van niet-Ommenaren te groot was. Ze vreesden dat hierdoor op den duur de Ommer cultuur, gewoonten, gebruiken en tradities verloren zouden gaan. Om dit tegen te gaan werd de "Gemienschop van Oll Ommer" opgericht. Een vereniging bedoeld voor alleen geboren Ommenaren. De term gemienschop duidt zowel op "gemeenschap", als op "gemeenschappelijk doel". Anno 2013 heeft de vereniging 285 leden.

Behoud van tradities en dialect
Het doel van de "Gemienschop van Oll Ommer" is het behoud van Ommer tradities, specifiek het paasvuur en de palmpasenoptocht, garantstelling voor het behoud van het eiertikken en het behoud van het Ommer dialect. Niet iedereen kan zomaar lid worden van de "Gemienschop". Tot 2007 moesten leden en hun voorouders geboren, getogen en woonachtig zijn in Ommen-stad, achter de ideeën van de "Gemienschop van Oll Ommer" staan en dialect verstaan en praten. Dit betekende dat mensen uit de buurschappen geen lid konden worden. Anno 2013 zijn de eisen voor nieuwe leden minder streng. Leden moeten nu minimaal 15 jaar in de gemeente Ommen wonen, dialect praten en verstaan en achter de ideeën van de "Gemienschop van Oll Ommer" staan. Mensen uit de buurschappen mogen nu ook lid worden. Inzet voor behoud van het dialect is terug te zien in de voertaal. Zowel formeel als informeel praten 'Oll Ommer' plat met elkaar. De voertaal tijdens vergaderingen en de jaarvergadering is eveneens het Ommer dialect. Ook het jaarverslag is in deze Ommer sproake opgesteld.

Auteur: 
Elleke Steenbergen