Marlediekerfietstocht

Gemeente: 
Locatie: 
Buurschap Marle
Wanneer: 
Jaarlijks in het voorjaar

De MKZ-crisis van 2001 heeft een niet te onderschatten invloed op de buurtschap Marle. Een aantal boeren besluit zelfs om te stoppen. In de buurschap worden sociale initiatieven genomen die laten zien dat er uit crisissituaties nieuwe tradities kunnen voortkomen. Eén daarvan is de Marlediekerfietstocht.

Spontane actie
In het voorjaar van 2001 wordt het stil op de boerderijen. Het vee is geruimd, de stallen zijn leeg en de boeren zitten zonder werk. Het duurt een aantal maanden voordat er weer koeien in Marle mogen rondlopen. Twee gezinnen besluiten dat het tijd wordt om iets aardigs te organiseren voor de hele buurschap. Ze willen de donkere sfeer op de boerderijen doorbreken en de boeren uit hun isolement halen. Ze organiseren de "Marlediekerfietstocht", die prompt een jaarlijkse traditie wordt. Elk jaar zetten twee mensen een fietstocht uit en zorgen ze dat er onderweg iets kan worden gegeten en gedronken.

Auteur: 
Geertje van Os