Floralia zet Vinkenbuurt in de bloemen

Gemeente: 
Locatie: 
Buurthuis Vinkenbuurt
Wanneer: 
September

Vol enthousiasme spoeden kinderen van basisschool de Vinkenbuurt zich naar huis. In hun tas weggestopt bevinden zich een klein plantje en zonnebloempitje. Ieder jaar delen dames van de Floralia deze plantjes en zaadjes uit aan de jonge inwoners van de Vinkenbuurt. Een klein begin ter stimulering van liefde voor groen en de natuur. Aan de kinderen de schone taak om het plantje een half jaar te verzorgen en het zaadje tot een mooie bloem op te kweken. Tijdens de Floralia feestweek winnen kinderen die hun plantje of bloemetje goed verzorgd hebben en pracht exemplaren aan de jury kunnen tonen een aardigheidje. Hierbij ziet de jury het gegeven door de vingers dat de mooiste bloemen en planten veelal door een betrokken moeder zijn verzorgd.

Tijdens de Floralia feestweek mogen de kinderen onder schooltijd de pluktuin in om bloemen te plukken. Deze bloemen verwerken ze tijdens een korte bloemschikcursus tot een mooi bloemstuk waarvoor eveneens een prijsje te winnen valt. Ook volwassen bewoners van de Vinkenbuurt mogen een bloemstukje aanleveren waarmee ze een prijsje kunnen winnen.

Betrokkenheid
De floralia in de Vinkenburut wordt geoganiseerd door de gelijknamige vereniging in samenwerking met de plaatselijke basisschool. Alle kinderen van de basisschool in de Vinkenbuurt doen mee met het verzorgen van een plantje, opkweken van een zaadje en maken van een bloemstuk. De Floralia-feestweek is een week waar het hele dorp uitloopt bij betrokken is. Het brengt de dorpsbewoners bij elkaar, zorgt voor actie, gezelligheid en gemeenschapszin. Dorpsbewoners geven aan de feestweek te waarderen als een manier om hun dorp gezellig en leefbaar te houden en in contact te staan met elkaar. Betrokkenheid op elkaar blijkt ook uit de manier waarop de jury de prijzen inkoopt, waarbij men de presentjes afstemt op de specifieke kinderen die wat gewonnen hebben.

Feestweek
De feestweek verloopt volgens een vast stramien, waarbij op dinsdag de bloemstukjes worden gemaakt, op woensdag een spelletjesmiddag wordt georganiseerd in en rond de school en op vrijdagochtend kinderen uit groep acht van de basisschool bij 75+ leden van de Floralia een bloemetje langs brengen. Dit onderdeel van de feestweek is typerend voor het saamhorigheidsgevoel van het dorp. Een bazaar met spelletjes voor jong en oud sluit op vrijdagavond de feestweek af.

Sinds 1938
Vereniging de Floralia Vinkenbuurt zet zich er al sinds 1938 voor in dat kinderen uit de Vinkenbuurt leren hoe ze planten kunnen opkweken en verzorgen en bloemstukken kunnen maken.
De vereniging kan bestaan door het lidmaatschapsgeld van haar leden. Bewoners uit de Vinkenbuurt die kinderen op de basisschool hebben zijn vrijwel allemaal lid. Ook nieuwkomers met kinderen op de basisschool worden vaak lid. Voor nieuwe bewoners zonder kinderen in de basisschoolleeftijd leeft de feestweek minder.

Auteur: 
Elleke Steenbergen