Over ons

Deze website is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen Stichting IJsselacademie, het Historisch Centrum Overijssel en het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. De website is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.

Stichting IJsselacademie

De realisatie van het project ligt grotendeels in handen van Stichting IJsselacademie (IJA). De IJA is een onderzoeksinstituut en kenniscentrum voor taal, geschiedenis en traditie in Overijssel. Bij de IJsselacademie kan iedereen terecht met vragen over het immaterieel erfgoed in de regio. De Academie stimuleert en begeleidt onderzoek van wetenschappers en van amateurs en organiseert educatieve projecten en bijeenkomsten. Daarnaast is de IJA een uitgeverij. De stichting werkt in toenemende mate samen met het Historisch Centrum Overijssel. Zie: www.ijsselacademie.nl

Historisch Centrum Overijssel

Het Historisch Centrum Overijssel (HCO) is provinciaal partner in dit project. Het HCO vervult als beheerder van archieven een sleutelrol in het historisch werkveld van Overijssel. Naast de klassieke dienstverlening als archiefbewaarplaats legt het HCO zich toe op digitale ondersteuning van cultuurhistorische instellingen in de provincie. Hiervoor is de netwerksite MijnStadMijnDorp ontwikkeld, die de ambitie heeft uit te groeien tot het cultuurhistorisch platform van Overijssel.
Zie: www.historischcentrumoverijssel.nl en www.mijnstadmijndorp.nl

Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed

Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) stelt zich ten doel het versterken van volkscultuur en immaterieel erfgoed door beide te promoten en toegankelijk te maken, door de sector te stimuleren en te professionaliseren en door de participatie eraan te bevorderen. De komende jaren zal het VIE de UNESCO Conventie voor Immaterieel Erfgoed in praktijk brengen. Daarbij richt het centrum zich in het bijzonder op de samenstelling van de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed van het Koninkrijk Nederland. Het VIE wordt gesubsidieerd door het ministerie van OCW.
Zie: www.volkscultuur.nl en www.immaterieelerfgoed.nl