Processie Heilige Stede

Bedevaart naar de Heilige Stede

“Elk jaar kom ik op de fiets uit IJsselmuiden om de viering op de Heilige Stede bij te wonen. Dit jaar met gemengde gevoelens. We hebben te horen gekregen dat de kerk gesloten gaat worden.

Bovenstemzingen Genemuiden

Het orgel zet plechtstatig in. Na het voorspel vallen de kerkgangers met hun psalmgezang bij. In de Hervormde Gemeente te Genemuiden zingt men nog op hele noten volgens de psalmberijming van 1773.