Gruunmaken. 'Heb je een bezem?'

Evenals elders in de gemeente Olst–Wijhe is het in de buurschap Marle gebruikelijk om een ereboog te zetten als er een bruiloft wordt gevierd. De buurtbewoners die zijn uitgenodigd voor het feest, zetten meestal ook de boog.

Foto: Jan-Jaap Hovenkamp

Ophalen van de bruidegom met davul en zurna

Op 7 september 2013 wordt de oudste zoon van de familie Örskiran opgehaald uit zijn ouderlijk huis in de Thorbeckestraat door muzikanten die de davul en zurna bespelen.

Punterhuwelijk Giethoorn

De benaming punterhuwelijk is in zwang gekomen na de gemeentelijke herindeling van Giethoorn met enkele buurgemeenten tot Brederwiede in 1973. Vóór die tijd werd het gewoon een trouwerij per boot genoemd.

Boogzetten

Bij huwelijken en jubilea wordt in de buurtschap Elshof een ereboog gezet, als het bruidspaar dit tenminste wil. Tevoren wordt de boog door de mannen getimmerd en bekleed met groene takken.