Theatercorso Sint Jansklooster

Het dorp zelf biedt een weinig spectaculair decor. Het centrum van Sint Jansklooster doet denken aan een naoorlogse nieuwbouwwijk. Des te verrassender is het spektakel dat zich op deze vrijdagmiddag in augustus voltrekt.

Gondelvaart Giethoorn

De gondelvaart van Giethoorn is een avondlijke optocht van versierde boten door het dorp Giethoorn, die door tienduizenden mensen wordt bezocht. Een jury bepaalt welke gondel de mooiste is.

Foekebreien

Foekebreien is de plaatselijke aanduiding voor het vervaardigen van palingfuiken. Met een naald en maatstokjes worden mazen opgezet van perlon (vroeger katoen). Met steeds kleiner wordende houten ringen wordt vormgegeven aan de fuik.

Punterbouw Giethoorn

Op ambachtelijke wijze worden in Giethoorn nog steeds houten vaartuigen gebouwd. Ze bestaan uit vier types: het bootje, de punter, het vlot en de bok. De mallen die bij het buigen van het hout worden gebruikt zijn van vader op zoon overgegaan.

Gieterse mutsen breien

Vrouwen in Giethoorn droegen vroeger witte mutsen, die met behulp van brei- en haaktechnieken waren gemaakt. Deze mutsen hoorden bij de nette zwarte dracht van de eenvoudige Gieterse, die zich geen zilveren of gouden oorijzer kon veroorloven.

Punterhuwelijk Giethoorn

De benaming punterhuwelijk is in zwang gekomen na de gemeentelijke herindeling van Giethoorn met enkele buurgemeenten tot Brederwiede in 1973. Vóór die tijd werd het gewoon een trouwerij per boot genoemd.

Oudejaarshuisjes Vollenhove

Het geknal van carbid en vuurwerk verraadt de locaties waar de huisjes staan. Her en der in de stad Vollenhove, vooral langs de randen van de historische kern, staan keten op pleintjes of parkeerplaatsen, waar mensen de jaarwisseling doorbrengen.